Volierevereniging ´Súd West Hoeke´

Nieuws

Huishoudelijk reglement van de Voliere Vereniging SWH: statuten en reglement versie 2012

Agenda

Wat dit jaar nog in de planning staat:

Schrijf alvast in

Woensdag 26 september Ledenvergadering

Woensdag 7 november Ledenvergadering + inleveren TT formulieren

Vrijdag 23 nov. en zaterdag 24 nov. TT 2018 in de Klink te Koudum

Donderdag 24 januari 2019 Jaarvergadering

Donderdag 21 maart 2019 Ledenvergadering

Hiervoor ontvangt u nog de uitnodiging

Namens het Bestuur :

Site design: papermaker Sneek