Volierevereniging ´Súd West Hoeke´

Nieuws

Huishoudelijk reglement van de Voliere Vereniging SWH: statuten en reglement versie 2012

Agenda

Wat dit jaar nog in de planning staat:

Schrijf alvast in

Donderdag 27 Januari 2022 Jaarvergadering Natuurfilm.

Woensdag 22 Maart 2022 ledenvergadering : presentatie natuur in de buurt.

Hiervoor ontvangt u nog de uitnodiging

Namens het Bestuur :

Site design: papermaker Sneek