Volierevereniging ´Súd West Hoeke´

Nieuws

Huishoudelijk reglement van de Voliere Vereniging SWH: statuten en reglement versie 2012

Agenda

Wat dit jaar nog in de planning staat:

Schrijf alvast op:

Tentoonstelling te Balk
18 November vanaf 20.00 uur t/m 22.00 uur
19 November vanaf 10.00 uur t/m 15.00 uur

Locatie: De Treemter te Balk

Woensdag 25 Januari 2023 jaarvergadering.

Donderdag 23 Maart 2023 ledenvergadering: dia avond

Hiervoor ontvangt u nog de uitnodiging

Namens het Bestuur :

Site design: papermaker Sneek