Volierevereniging ´Súd West Hoeke´

Bestuur

Voorzitter:
Marten Tijtsma - Workum

Penningmeester:
Lourens Feenstra - Warns

Secretaris:
Jan Klein - Koudum

Bestuurslid:
Hans Hylkema - Workum

Bestuurslid:
Rients v.d. Werf - Koudum

Bestuurslid:
Anne Finnema - Koudum


TT Commissie:

Rients van der Werf - Koudum
info@voliereverenigingswh.nl

Lourens Feenstra - Warns

Hans Hylkema - Workum


Ringen commissaris:

Lourens Feenstra - Warns

Site design: papermaker Sneek